प्रेस स्वतन्त्रता रिपोर्ट
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
लकडाउनको समयमा नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहमा गरेको स्थलगत अनुगमनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७६ चैत्र २८ फाइल उपलब्ध छैन ।
सन् २०१९ मा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था २०७६ पौष १५ फाइल उपलब्ध छैन ।
Press Freedom Violation Report May 3, 2019 -Annual Report २०७६ बैशाख २२ फाइल उपलब्ध छैन ।
'प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा' वाषिर्क प्रतिवेदन २०७६ बैशाख १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
सञ्चारकर्मी मनोहर ढकालको हत्या सम्बन्धमा मिडिया मिसनकाे प्रतिवेदन २०७५ माघ २१ फाइल उपलब्ध छैन ।
सन् २०१८ मा नेपाली प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था २०७५ पौष १६ फाइल उपलब्ध छैन ।
२०७४ सालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था २०७५ बैशाख १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
नेपालमा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरु २०७४ पौष ०५ फाइल उपलब्ध छैन ।
Annual Press Freedom Violation Data from May 4, 2016 to May 3, 2017 २०७४ आषाढ २१ फाइल उपलब्ध छैन ।
Incidences of Press Freedom Violation in Nepal May 3, 2015 – May 2, 2016 २०७४ जेठ ३१ फाइल उपलब्ध छैन ।