आर्थिक गतिविधि
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Audit Report FY-2076-077 २०७७ कार्तिक २३ फाइल उपलब्ध छैन ।
Finance Report : 1st Baishak 2076- 30 Ashoj 2076 २०७६ कार्तिक २६ फाइल उपलब्ध छैन ।
Finance period Report from 1 Magh 2075- 30 Chaitra 2075 २०७६ भाद्र २२ फाइल उपलब्ध छैन ।
PART II Periodic Audited Financial Statement 1st Shrawn 2075-30th Push 2075 Fiscal Year 2075-76 २०७६ जेठ २२ फाइल उपलब्ध छैन ।
Periodic Audited Financial Statement : Fiscal Year 2074-75 २०७६ जेठ २० फाइल उपलब्ध छैन ।
FNJ Financial Report from 2075 Shrawn to 2075 Mangshir  २०७५ फाल्गुण ०३ फाइल उपलब्ध छैन ।
Financial Report from Feb 13- July 16, 2018 २०७५ साउन २९ फाइल उपलब्ध छैन ।
ASFR- 2075 २०७५ साउन २९ फाइल उपलब्ध छैन ।
Report from 1st Shrawan 2074- 20 Asoj 2074 २०७५ बैशाख २७ फाइल उपलब्ध छैन ।
Report from 25 Ashoj 2074- 29 Magh 2074 २०७५ बैशाख २७ फाइल उपलब्ध छैन ।