स्रोतहरू
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
DAMAN CCM FiINANCIAL REPORT April- September , 2021 २०७९ चैत्र १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
Kapilvastu CCM meeting Financial- August- December 2021 २०७९ चैत्र १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
FNJ, Financial Report presented at Nagarkot Meeting, Jan-July, 2022 २०७९ चैत्र १४ फाइल उपलब्ध छैन ।
News-Feature Writing (Advanced) Training Manual २०७९ फाल्गुण १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
News-Feature_Collections २०७९ फाल्गुण १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
Press_Freedom_Situation_Analysis_Report २०७९ फाल्गुण १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
FNJ-Patrakarita- Poush -2079 २०७९ पौष ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
Basic Journalism Training Manual २०७९ साउन २३ फाइल उपलब्ध छैन ।
FNJ Membership and Renew Form २०७८ चैत्र ०१ फाइल उपलब्ध छैन ।
टिभी टुडेमा कार्यरत पत्रकार एलबी विश्वकर्माको मृत्युबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन–२०७८ २०७८ माघ १४ फाइल उपलब्ध छैन ।