स्रोतहरू
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
पत्रकार दुर्घटना निर्देशिका २०७४ कार्तिक २० फाइल उपलब्ध छैन ।
सूचनाकाे हक सम्बन्धी एेन, २०६४ २०७४ कार्तिक २० फाइल उपलब्ध छैन ।
श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारहरूकाे न्यूनतम पारिश्रमिक। २०७४ कार्तिक १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
पत्रकार अाचारसंहिता- २०७३ २०७४ कार्तिक १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
Audited Financial Statement Fiscal Year 2073- 74 २०७४ कार्तिक १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
Kathmandu Declaration २०७४ आश्विन २९ फाइल उपलब्ध छैन ।
FNJ Newsletter Vol.2 २०७४ आश्विन ०९ फाइल उपलब्ध छैन ।
पत्रकारिता २०७४ आश्विन ०८ फाइल उपलब्ध छैन ।
FNJ Newsletter Vol.1 २०७४ आश्विन ०४ फाइल उपलब्ध छैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघद्धारा प्रदेश नं २ को मिडिया मिसन रिपोर्ट सार्वजनिक २०७४ भाद्र २९ फाइल उपलब्ध छैन ।