स्रोतहरू
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश कार्यसमिति निर्वाचन (कार्यविधि) निर्देशिका २०७४ २०७४ चैत्र ०७ फाइल उपलब्ध छैन ।
FNJ Newsletter VOL-5 २०७४ चैत्र ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
पत्रकार दुर्घटना बीमालेख र अन्य सूचना २०७४ चैत्र ०४ फाइल उपलब्ध छैन ।
Journalist Code of Conduct, 2016 २०७४ फाल्गुण १५ फाइल उपलब्ध छैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय मिडिया मिसन-२०७४ २०७४ साल साउन ६-८, रुपन्देही २०७४ माघ १४ फाइल उपलब्ध छैन ।
FNJ Newsletter VOL-4 २०७४ माघ १२ फाइल उपलब्ध छैन ।
Media Mission Report-Election, 2074-FF २०७४ पौष २३ फाइल उपलब्ध छैन ।
FNJ News Letter VOL- 3 २०७४ मंसिर १८ फाइल उपलब्ध छैन ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ २०७४ कार्तिक २० फाइल उपलब्ध छैन ।
राष्ट्रिय अामसञ्चार नीति- २०७३ २०७४ कार्तिक २० फाइल उपलब्ध छैन ।