स्रोतहरू
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
प्रदेश समिति निर्वाचन २०७५ मा निर्वाचित विभिन्न पदका उम्मेद्वारकाे नामावली २०७५ जेठ ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
Report from 1st Shrawan 2074- 20 Asoj 2074 २०७५ बैशाख २७ फाइल उपलब्ध छैन ।
Report from 25 Ashoj 2074- 29 Magh 2074 २०७५ बैशाख २७ फाइल उपलब्ध छैन ।
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा - वार्षिक प्रतिवेदन (२०७४ वैशाखदेखि ०७५ वैशाख) २०७५ बैशाख २० फाइल उपलब्ध छैन ।
सूचना अधिकारीसंग सूचना माग गर्ने ढांचा २०७५ बैशाख १८ फाइल उपलब्ध छैन ।
पत्रकार कल्याणकोष नियमावली–२०६१ २०७५ बैशाख ११ फाइल उपलब्ध छैन ।
प्रदेश समिति निर्वाचन अाचारसंहिता - २०७५ २०७५ बैशाख ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिकाे सूचना २०७५ बैशाख ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
उम्मेदवारको मनोनयन फाराम २०७५ बैशाख ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
प्रदेश समिति निर्वाचन कार्यविधि निर्देशिका- २०७४ २०७४ चैत्र २९ फाइल उपलब्ध छैन ।