प्रकाशन
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
चालु आ।व। २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत दाेस्राे चरणको बीमा भएका पत्रकारको नामावली २०७५ आषाढ २९ फाइल उपलब्ध छैन ।
FNJ NewsLetter Vol. 7 २०७५ आषाढ २४ फाइल उपलब्ध छैन ।
चालु आ।व। २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको बीमा भएका पत्रकारको नामावली  २०७५ जेठ ०९ फाइल उपलब्ध छैन ।
प्रदेश समिति निर्वाचन २०७५ मा निर्वाचित विभिन्न पदका उम्मेद्वारकाे नामावली २०७५ जेठ ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा - वार्षिक प्रतिवेदन (२०७४ वैशाखदेखि ०७५ वैशाख) २०७५ बैशाख २० फाइल उपलब्ध छैन ।
FNJ Newsletter VOL-5 २०७४ चैत्र ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ २०७४ कार्तिक २० फाइल उपलब्ध छैन ।
राष्ट्रिय अामसञ्चार नीति- २०७३ २०७४ कार्तिक २० फाइल उपलब्ध छैन ।
पत्रकार दुर्घटना निर्देशिका २०७४ कार्तिक २० फाइल उपलब्ध छैन ।
सूचनाकाे हक सम्बन्धी एेन, २०६४ २०७४ कार्तिक २० फाइल उपलब्ध छैन ।