सूचना
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
 उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धि सूचना ।  २०७५ बैशाख १२ फाइल उपलब्ध छैन ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिको दावी विरोध र नाम फिर्ता सम्बन्धि सूचना २०७५ बैशाख १० फाइल उपलब्ध छैन ।
प्रदेश समिति निर्वाचन अाचारसंहिता - २०७५ २०७५ बैशाख ०७ फाइल उपलब्ध छैन ।
मनोनयन दर्ता सम्बन्धि सूचना २०७५ बैशाख ०७ फाइल उपलब्ध छैन ।
उम्मेदवारको मनोनयन फाराम २०७५ बैशाख ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
अन्तिम मतदाता नामावली सम्बन्धी सूचना २०७५ बैशाख ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिकाे सूचना २०७५ बैशाख ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
बालसंवेदनशील राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार सम्बन्धी सूचना । २०७५ बैशाख ०२ फाइल उपलब्ध छैन ।
पत्रकार दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा २०७४ चैत्र ०२ फाइल उपलब्ध छैन ।
सदस्यता नवीकरण सम्बन्धमा २०७४ फाल्गुण २८ फाइल उपलब्ध छैन ।