सूचना
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
अन्तिम नामावली एसोसियट प्रदेश २०७७ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
अन्तिम नामावली प्रदेश नं २ २०७७ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
अन्तिम नामावली कर्णाली प्रदेश २०७७ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
अन्तिम नामावली सुदूरपश्चिम प्रदेश २०७७ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
अन्तिम नामावली, प्रतिष्ठान प्रदेश २०७७ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
अन्तिम नामावली लुम्बिनी प्रदेश २०७७ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
अन्तिम नामावली उपत्यका प्रदेश २०७७ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
अन्तिम नामावली बागमती प्रदेश २०७७ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
निर्वाचन कार्यक्रम हेरफेर गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १२ फाइल उपलब्ध छैन ।
दाबी विरोधको समय थप गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १० फाइल उपलब्ध छैन ।