सूचना
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
नमूना मतपत्र २०७७ चैत्र २१ फाइल उपलब्ध छैन ।
मनोनयनको समय थप गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
प्रदेश समितिको उम्मेदवारी मनोनयन सूचना २०७७ चैत्र १८ फाइल उपलब्ध छैन ।
उम्मेदवारी फिर्ताकाे समय बढाइएकाे सूचना २०७७ चैत्र १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
उम्मेदवारी मनाेनयनको अन्तिम नामावली २०७७ चैत्र १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
मनोनयन अवधि बढाइएको सूचना २०७७ चैत्र १४ फाइल उपलब्ध छैन ।
उम्मेदवारी मनोनयनको नामावली प्रकाशन २०७७ चैत्र १४ फाइल उपलब्ध छैन ।
मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
मनोनयन पत्र २०७७ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
वारिशनामा २०७७ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन ।