Publication
Title Publish Date File Size Download
चालु आ।व। २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत दाेस्राे चरणको बीमा भएका पत्रकारको नामावली Jul 13, 2018 File not available.
FNJ NewsLetter Vol. 7 Jul 8, 2018 File not available.
चालु आ।व। २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको बीमा भएका पत्रकारको नामावली  May 23, 2018 File not available.
प्रदेश समिति निर्वाचन २०७५ मा निर्वाचित विभिन्न पदका उम्मेद्वारकाे नामावली May 20, 2018 File not available.
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा - वार्षिक प्रतिवेदन (२०७४ वैशाखदेखि ०७५ वैशाख) May 3, 2018 File not available.
FNJ Newsletter VOL-5 Mar 20, 2018 File not available.
Nepali Online News Media Directive- 2073 Nov 6, 2017 File not available.
National Mass Media Policy- 2073 Nov 6, 2017 File not available.
Journalist Accident Insurance Directive Nov 6, 2017 File not available.
Right to Information Act, 2064 (2007) Nov 6, 2017 File not available.